Läs mer om våra garantier

Jämför och hitta garantin som passar dig.

Vanliga frågor & svar

Vad omfattar garantin? +

I villkoren på ditt garantibevis kan du läsa exakt vad som ingår i garantin. Garantin avser uppkomna fel på de komponenter som ingår din garanti.

Vad är mina skyldigheter för att garantin skall gälla?+

Efter leveransen måste du serva och sköta fordonet enligt tillverkarens föreskrifter under hela garantitiden. Service är en viktig del av fordonets livslängd. Som ägare till fordonet så är det ditt ansvar om garantin skall gälla att du sköter ditt fordon enligt fabrikantens anvisningar. Se din servicebok för mera information.

Hur kan jag få garanti på mitt fordon?+

Vid leveransen skall fordonet ska vara testat, service utfört enligt plan och utan skador på de komponenter som garantin omfattar. I samband med köp av ditt nya fordon så hjälper säljaren dig att presentera den / de garantier som passar ditt val av fordon.

Kan jag förlänga min garanti?+

Ja, så länge din garantitid fortfarande löper kan du förlänga din garanti. Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Hur görs en skadeanmälan?+

Skadeanmälan görs på hemsidan under ”skadeanmälan”.

Vem bekostar felsökningen?+

I de fall då reklamationen omfattas av våra villkor står vi självklart för felsökningen av fordonet. Om våra villkor inte omfattar skadan/felet på fordonet bekostar ägaren till fordonet felsökningsavgiften. Vi rekommenderar att betala felsökningen på plats i samråd med verkstaden.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?+

Det är otroligt viktigt för oss att vara snabba i vår hantering. Hos oss undviker du långa väntetider och vi strävar efter att du skall få svar samma dag.